Vil minne kommunen på det livsviktige tilbodet: - Kafé 13 er møteplassen som kan snu ein dårleg dag

foto