- En kampdag for bekjempelse av klasseskiller, og for likestilling og arbeid til alle

foto