Ringebu kommune arrangerer åpent møte om kommunereformen førstkommende mandag på Tromsvang. På møtet vil ordfører Erik Odlo orientere om de viktigste politiske vedtakene som er gjort hittil og om status både «sørover» og «nordover».

– Deretter vil fylkesmann Christl Kvam redegjøre for kommunereformen med vekt på hva regjeringen ønsker å oppnå. Etter hennes innledning vil det bli anledning til spørsmål fra salen, sier Erik Odlo.

På studietur

Nå foreligger en rekke utredninger og rapporter om fordeler og ulemper ved en kommunesammenslutning for Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer.

– Disse vil bli kort presentert av Hanne Mari Nyhus, som er leder av fellessekretariatet for kommunereformarbeidet i sørdalen. Også etter hennes orientering vil det bli anledning til å stille spørsmål, opplyser ordføreren.

Denne uka er toppolitikere og administrasjon fra midtdalskommunene på felles studietur til Inderøy i Trøndelag, for å se på resultatene av kommunesammenslåing der.