- Selv om de fleste vi stopper har alt i orden, så er disse tallene skremmende høye, sier fagleder i Statens vegvesen, Martin Børresen etter å ha oppsummert fjoråret i en pressemelding.

Prioritert oppgave

Kontroll av tunge kjøretøy er en høyt prioritert oppgave for Statens vegvesen. Målet er å luke ut de kjøretøyene og førerne som er til fare for egen og andres sikkerhet i trafikken.

- Det mest positive er at tilstanden på dekk og kjettinger har blitt mye bedre de siste årene. For få år siden fikk nesten en tredjedel av de vi stoppet kjøreforbud på grunn av dette. Her har det skjedd vesentlige forbedringer. Når det er sagt, ser vi stadig eksempler på førere som ikke kan bruke kjettinger. Da hjelper det lite at de har med seg riktig antall i bilen, sier Børresen som legger fram følgende tall i pressemeldingen:

  • Overlast – 184 kjøretøy

  • Dårlig lastsikring – 181 kjøretøy

  • Dårlig sikt ut frontrute og speil – 210 kjøretøy.

Juggel i frontruta

Flere tungbiler blir stoppet med juggel og vimpler som reduserer sikten til sjåføren. 210 kjøretøy fikk kjøreforbud på grunn av dårlig sikt ut frontrute og speil i løpet av året.

- Det er en del førere som gjør hytta på vogntoget sitt litt for hjemmekoselig. De henger opp vimpler og juggel og monterer til og med bord for å få plass til forstyrrende elementer i frontruta. Dette må vi slå ned på. Blindsona til et tungt kjøretøy er stor nok som den er, sier Martin Børresen.  Han er også bekymret for tilstanden på bremsene til flere av de kontrollerte kjøretøyene.

- 19 kjøretøy hadde så dårlige bremser at de ikke fikk kjøre videre før de hadde utbedret manglene. Tunge kjøretøy med dårlige bremser er rene dødsfellene ute i trafikken. Disse er det viktig å få fjernet fra vegen, sier faglederen.

Mange hviler for lite

36 av de 86 anmeldelsene kom som følge av brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

- Vi kontrollerte kjøre- og hviletiden til 574 førere i Oppland i fjor. 249 av disse fikk en eller annen form for reaksjon fra oss på grunn av små eller store brudd. De 36 som ble anmeldt hadde grove brudd. Det kan for eksempel dreie seg om bevisst juks eller manipulering av kjøre- og hviletidsdataene. Det er svært alvorlig, sier Børresen.