Under formannskapets behandling av budsjettet for 2017 rettet SPs Olav Røssum spørsmål til administrasjonen om hva som egentlig lå i budsjettposten ”kirkekartlegging” – en post på 750 000 kroner.  Svaret var konsulenthonorar.

– Dette er midler til å dekke konsulenthonorar for å kartlegge hva som må å gjøres for å få avdekket den tekniske standard på Sødorp kirke der det er problemer med innlekking og bærende elementer til tårnet, svarte kommunalsjef Tom Nøvik.

Flere millioner?

Nøvik påpekte videre at kirkebygg er ikke et vanlig bygg, det krever spesialkompetanse.

– Konsulenter er dyrt, konkluderte  Nøvik videre, og tilføyde at disse konsulentene skal finne ut hvor mye det vil koste å utføre arbeider som sikrer kirken den nødvendig standard.

Prisen på hva det til slutt vil koste å reparere Sødorp kirke, er dermed uviss. Administrasjonssjef Arne Sandbu påpekte at det kan være snakk om millioner av kroner.

– Summen vet vi ikke før vi har fått den endelige kartlegging. Den kan bli én million kroner, kanskje to, eller mer, vi vet ikke. Det vi vet er at det er kostbart å vedlikeholde og reparere spesielle bygg som Sødorp kirke. Men det er også en statlig ordning som gir kommunen økonomisk støtte via rentekompensasjon på slikt vedlikeholdsarbeid, påpekte Sandbu.