Stabilt sauehold og lite utmarkstap i midtdalsregionen

foto