Innlandstrafikk avviser at buss med skoleelever er overfylt