Innlandet med nesten dobling i antall omkomne i trafikken