Se søkerlista: Mange vil jobbe i kantina – bare én vil bli fysioterapeut