Vil innføre femdagars skuleveke for alle - meiner dei heng etter resten av landet