Truslene omhandler en ungdomsskole i en kommune utenfor Midtdalen.

– Politiet mottok mandag morgen en bekymringsmelding om at en elev skal ha hatt planer om å utføre skoleskyting. Politiet reiste til skolen og har startet etterforsking. Det gjennomføres samtale med eleven. Det er ikke gjort funn av våpen, og det var ingen trusselsituasjon på skolen da politiet ankom, sier politiadvokat Julie Dalsveen i Innlandet politidistrikt.

Foreldrene til eleven er kontakta.

– Vårt fokus er nå å avklare hva som har skjedd. Dette håper vi å gjøre gjennom etterforskingen. Politiet ser alvorlig på slike meldinger, og vi har satt på ressurser som følger opp eleven og skolen, sier Dalsveen.

Eleven er under strafferettslig lavalder og er ikke pågrepet.