Klagde Anne (85) sin sak inn til pasient- og brukerombudet - så kom telefonen fra kommunen