Vedtok lokal landbruksstøtte på to millioner kroner

foto