Lekkasje fra budsjettet som kommer i dag: Mer til ressurskrevende tjenester

foto