Hilde Bjørkum er utnemnd som nytt Heidersmedlem i FolkOrg

foto