Enighet omkring festeavtalen ved sponplatefabrikken i Kvam