Dette vesle kraftverket gir millioner til grunneierne

foto