Får over 400.000 kroner i ekstra landbrukstilskudd