– Fremtidsutsiktene har også bedret seg hos bedriftene fra forrige måned, men fortsatt venter et flertall forverret situasjon fremover, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

I NHOs siste medlemsundersøkelse gjennomført 1. til 7. mars, oppgir 18 prosent av bedriftene i Innlandet nå en god markedsituasjon, dette er en liten bedring fra sist der 14 prosent meldte om tilsvarende.

27 prosent av bedriftene i Innlandet melder om en dårlig markedssituasjon, noe som er likt fra forrige måling i februar.

Svak bedring

11 prosent av bedriftene sier at det er bedre markedsutsikter neste 6 måneder, mens 38 prosent sier det er dårligere. Før jul meldte 7 prosent at det var bedre markedsutsikter, mens 56 prosent meldte at det var dårligere utsikter.

– Endelig kan vi se en positiv utvikling i disse tallene – selv om det er bekymring som preger svarene, sier Kristiansen. Aktiviteten både ute og hjemme holdt seg bedre oppe enn ventet, og vektsutsiktene har dermed blitt noe bedre, avslutter han.