Få søkere til stillinger på korttidsavdelingen på Linåkertunet