Hun skal lede arbeidet med utforming av Nasjonale turistveger: - Jeg gleder meg stort