Videoen hvor politiet brøt trafikkreglene skapte reaksjoner - dette svarer de