Gir pårørande til personar med demens kunnskap, hjelp og støtte: - Behovet er stort