Føringer for håndtering av avfall fra fallvilt og slakteavfall fra storvilt