Oddgeir Ravneberg, Olav Nylund og Ståle Hansen står alle tre på Venstres valgliste i Nord-Fron. Sammen med resten av partiet går de nå i bresjen for å få gang- og sykkelveg fra Øya gard sør for Vinstra, og til Harpefoss – en strekning på 2,9 kilometer. Partiet fikk støtte av Abid Raja da de møttes ved Hesteskobakken sør for Vinstra i sommer. Raja bruker sykkelturen blant annet for å sette fokus på sykkelvegene i Norge. Han ble meget overrasket da den fine sykkelvegen plutselig tok slutt ved Harpefoss.

– Jeg ser at det er ikke lange strekningen det er snakk om, og det er ingen grunn til at disse kilometerne ikke skal utbedres. Jeg støtter fullt ut Nord-Fron Venstre i arbeidet med å få til dette, sier Raja til Dølen.

Med livet som innsats

Oddgeir Ravneberg har sjøl syklet strekningen til og fra jobb, med livet som innsats.

– Jeg syklet her i to år før jeg ikke turte mer. Nå er det på tide at vi får på plass en sykkelveg før det skjer alvorlige ulykker. Her må det til en tverrpolitisk idedugnad for å få realisert prosjektet, sier Ravneberg.

Grønn politikk

Ravneberg og Hansen sier til Dølen at Venstre vil jobbe for at utbyggingen blir en realitet så fort som mulig.

– Dette er god og grønn politikk. Det ligger en helsegevinst her, og det er miljøvennlig.

Abid Rajas avskjedsbeskjed ga grunn til optimisme blant initiativtagerne.

– Dersom dere ikke får fortgang i dette så må dere ta kontakt. Vi i Venstre vil bistå så godt vi kan, og jeg vil også ta med meg problemstillingen til transportkomiteen, sier Raja før han sykler videre i retning Nordkapp.

Vet om problemet

Begge fronskommunene har i lengre tid tatt opp problemet rundt sykkelvegen mellom Vinstra og Harpefoss. Det skriver ordfører i Nord-Fron, Olav Røssum, i en epost til Dølen. Han sier at det er ingen reguleringsplan for denne strekningen.

– Vi har i mange år tatt opp med vegvesenet og fylkeskommunen at dette er en strekning som absolutt skulle hatt gang- og sykkelveg. Dette er en sak der det er viktig å mase for å sette i gang planlegging og regulering. Og det vil vi fortsette å gjøre, sier Olav Røssum.

Han sier videre at det er viktig å planlegge, sjøl om finansieringen ikke er på plass.

– Nord-Fron kommune vil fortsette å trykke på for å få satt i gang utbygging på denne strekningen, sier Røssum.

Det er trangt på E6’n sør for Vinstra. Foto: Ole Magnus Røen