Statsministeren hasteinnkaller til pressekonferanse om reiser

foto