Vitne beskrev hendelse der tiltalte fulgte etter henne og tok bilder: - Ubehagelig å tenke på