Kulturprisen for Sør-Fron 2020 til sentral folkemusikar

foto