Hagen på fyrsteplass frå Oppland: - Vi tek resultatet til etteretning, og jobbar ut i frå det