Storhandel i Lomoen - tok turen fra Lillehammer og sparte 50 tusen kroner

foto