Eirin og Sigurd er med å skrive historie med Klimasøksmål Arktis:- Har trua på gjennomslag i høgsterett

foto