Villreinstammen i vekst: - Vi må ha gjort noe riktig