Militærøvelsen Cold Response har vart i rundt ei ukenå.

Den første uka var aktiviteten størst nord for riksveg 25, i området mellom Elverum, Rena og Trysil. Nå derimot, er styrkene klare til å øve i et nytt område sør for Elverum.

Regn med forsinkelser

Når styrkene øver aktivt i et bestemt område, blir trafikken på vegene som fører inn i øvingsområdet stoppet.

Skal du ferdes mellom Elverum og Flisa denne uka, må du derfor regne med at det kan bli forsinkelser i trafikken i området.

På grunn av sikkerheten vil uansett øvingsområdene være godt merka med blant annet skilt. I tillegg vil militært politi være ute for å stoppe trafikk.

Denne uka vil den militære aktiviteten blir stor i kommunene Elverum, Våler og Åsnes.

Det betyr at disse vegene blir mest berørt:

  • Riksveg 2, Solørvegen mellom Elverum (Jømna) og Flisa

  • Fylkesveg 210, Vestsidevegen mellom Elverum og Arneberg i Åsnes

  • Sørskogbygdvegen og Gravbergsvegen mellom Sørskogbygda i Elverum, gjennom Risberget, til Ranum i Våler

  • Veger på begge sider av Gjesåssjøen og videre over Kjellmyra til Flisa: Tøråskvernvegen, Øvre Ranumsvegen, Svenskevegen, Østre Gjesåsveg og Vestre Gjesåsveg

  • Kaptein Dreyers veg, fra Skalbukilen over Sønsterud til Flisa

Vegtrafikksentralen til Statens vegvesen har til enhver tid oversikt over åpne og stengte veger. Dette gjelder også vegene som berøres av militærøvelsen.

Du finner informasjon om stengte veger på: www.vegvesen.no/trafikk, på Twitter @VTSost, eller ved å ringe til 175.

Ber MC-førere være spesielt oppmerksomme

Innlandet fylkeskommune har folk ute for å bistå Forsvaret under øvelsen og samtidig overvåke fylkesvegene med tanke på skader.

- Vi følger opp det som har med trafikksikkerhet og framkommelighet å gjøre. I tillegg registrerer vi eventuelle skader på fylkesvegene, sier Arne Skybak, som er fagkoordinator for trafikksikkerhet i Innlandet fylkeskommune.

Ei stridsvogn tar mye plass i vegen, selv på en bred riksveg. Dette er riksveg 2 sør for Elverum. Foto: Steinar Svensbakken/Innlandet fylkeskommune

Videre forteller Skybak at fylkeskommunen, i samarbeide med driftsentreprenørene, har mulighet til å sette i gang med vedlikeholdsarbeid som tetting av hull, snørydding eller strøing om det skulle bli nødvendig. Han ber likevel om at MC-førere spesielt, må ferdes ekstra forsiktig disse dagene.

- Noen steder kan det bli en del grus i vegbanen. Grusen kan støve og i tillegg by på problemer for MC-førere. Vi håper at motorsyklistene er oppmerksomme på dette, avslutter han.