Provosert over åpning for ufaglærte i ambulansetjenesten