Hylles for sitt enorme engasjement: - De ekte heltene er personer med demens og deres pårørende

Lise Berg-Johnsen (67) ble i høst tildelt æresmedlemskap, diplom og et eget hedersmerke for sitt arbeid i Nasjonalforeningen for folkehelsen Midt-Gudbrandsdal demensforening.

Lise Berg-Johnsen har brukt mye tid på frivillig arbeid. Før jul ble hun overrasket av de andre i Nasjonalforeningen for folkehelsen Midt-Gudbrandsdal demensforening. Her med familiehunden Frode. Foto: Ane Vaet