Seks år gamle Edvin døydde brått. Da fekk fire andre barn ein ny sjanse

foto