Økningen i avgiften vil komme gradvis for abonnentene ettersom renseanlegget på Frya ferdigstilles.

Om fem til sju år, når anlegget er ferdig utbygd, kalkuleres det med at avgiften er økt med 660 kroner per abonnent.

Kan bli enda større økning

Det forutsetter at Nord-Fron makter å redusere innlekkingen i sine avløpsrør på med 25 prosent, og innenfor kostnadsrammen på 22,5 millioner kroner.

– Jo mer effektivt Nord-Fron greier å stoppe innlekkingen, jo mindre blir avgiftsøkningen. Det hele avhenger av hvordan kostnadsbildet utvikler seg, og lykkes en ikke med å stoppe innlekkingen, kan økningen i avgifter bli større enn antydet, uttalte kommuneingeniør Bjørn Bjørke i en orientering til formannskapet i Nord-Fron.