Støttemur sklir ut – må renoveres og bygges om

foto