Ungdomsklubben skal sprayes ned i alle regnbuens farger: Følg street art-elevenes arbeid direkte, minutt for minutt

foto