Saknar meir engasjement: - Nå må bygdefolket stille opp

foto