Så mange har søkt om støtte til kunstgjødsel: – En tøff situasjon for alle