Krevende økonomisk situasjon vekker bekymring: - Blinker røde varsellamper