Hele seansen var iscenesatt av de to pensjonerte politimennene Hallgeir Larsen og Jan Erik Rundsveen.

I sitt nyetablerte selskap tester de blant annet ut bedrifters rutiner og kunnskaper rundt brann og brannberedskap.

- Mange tenker nok ikke over at bygninger forandres opp i gjennom åra. Både ombygginger og rehabiliteringer tvinger fram nye rutiner om brann skulle oppstå, sier Larsen.

Brannmenn med

To brannmenn fra Midt-Gudbrandsdal brannvesen deltok også under øvelsen. Sammen med Larsen og Rundsveen observerte de hvordan de rundt 15 bankansatte reagerte når alarmen gikk og røyken kom veltende inn i lokalene. De hele så ut til å gå riktig så ryddig for seg, men observatørene hadde sitt å påpeke.

- Først og fremst trengs en stor nødutgang via et vindu, som går ut på bakkenivå, å merkes. Ellers må de være veldig obs på at røyk fra underetasjen vil strømme rett inn i bankens hovedlokale i etasjen over. Stort sett greit. Husk å følge de tre ord i rett rekkefølge: Varsle, evakuere, slokke, var hovedbudskapet fra brannetaten før de gjennomførte litt brannteori og øvelser i praktisk slukking.

Blir evaluert

- Ettersom dette er en bank, bør de aldri gå alene for å sjekke ut en eventuell brannsituasjon. Det kan være "ugler i mosen", og da er det av sikkerhetsmessige hensyn alltid best å være to, påpekte Rundsveen.

Etter øvelsen ble alle samlet på Svendsen kafe for en gjennomgang.

- Vi tar en muntlig evaluering sammen med alle sammen rett etter øvelsen. Men det hele ender opp i en rapport der vi tar for oss både det som fungerer og det som ikke gjør det. Det fins et forberedningspotensiale i det meste, uttalte Larsen til Dølen.

Hallgeir Larsen og Jan Erik Rundsveen har startet sikkerhetsbyrå. Foto: Terje Lisødegård