Den første bunnlastsperren står ferdig.

I september starter byggingen av den andre bunnlastsperren i Veikledalen.

Opprettholder byggeforbud

Den skal stå ferdig i juni 2016, og først da vil NVE åpne for at kommunen kan oppheve bygge- og deleforbudet i Kvam sentrum.

– NVE vurderer det dit hen at sikkerheten mot naturfare knyttet til flomsituasjoner i Kvam, er tilstrekkelig når bunnlastsperre 2 er ferdig etablert og i funksjon. Vår anbefaling til kommunen er derfor å opprettholde bygge- og deleforbudet inntil bunnlastsperre 2 er i funksjon, sier Prosjektleder Grete Hedemann Aalstad i NVE.

Ny veg

NVE betaler 90 prosent og Nord-Fron kommune 10 prosent av kostnaden som er estimert til rundt 57 millioner kroner.

Samtidig med at det bygges ny bunnlastsperre må det også bygges ny veg. Den er kvamsentreprenør Odd Brendemoen allerede i ferd med å bygge litt lenger opp i lia i forhold til dagens trase. Det må forventes kortere stenging av gamlevegen i forbindelse med sprengningsarbeider, informerer Statens vegvesen.

Planlegger Hanne Kristine Risdal og virksomhetsleder Bjørn Bjørke under byggingen av den nederste bunnlastsperren i Veikledalen. Foto: Bjørn Sletten (arkivfoto)