Vogntoget som havna i grøfta rett ved Ruste bygdahus ved 12.30-tida torsdag, blir no sikra av folk frå transportfirmaet som eig bilen. Berging vil skje seinare. Eigar Egil Rolstad frå E.Rolstad AS seier til Dølen at det var ein ekkel beskjed å få, at ein av bilane deira hadde grøfta. Dei kom raskt til staden, og sette opp varsel for trafikken langs baksidevegen.

Vogntoget hadde kome frå sør, og sto plassert "rett veg" i grøfta. Det var ikkje last på tilhengaren. Politiet var på staden saman med ambulanse omlag ti minutt etter at operasjonssentralen fekk melding om utforkøyringa. Trafikken går normalt forbi staden.