Til prosjektet E6 Frya – Sjoa i Sør-Fron, fase 1 av E6 Ringebu Otta, er 850 millioner kroner foreslått i statsbudsjettet for 2017. Midlene skal gå til tiltak på eksisterende E6 og sluttoppgjør.

Planlegging av siste del

Det er også avsatt planleggingsmidler til E6 mellom Oslo og Trondheim, og i oversikten som er utsendt fra Regjeringen står det at planleggingen av E6 mellom Ringebu og Otta , fase 2, skal gjennomføres innenfor ramma for 2017. Regionvegsjef Per Morten Lund bekrefter at midlene til planlegging for fase 2 vil gå til siste delstrekning, altså Elstad-Gunstadmoen.

– Midlene til planlegging går for så vidt til hele strekningen, men det er riktig at planleggingen på E6 Ringebu Otta er klar, bortsett fra litt til forberedelser, på alle de andre delstrekningene i fase 2, sier Lund.

Midler til vannverk?

Noe av tidligere bevilga midler er allerede tatt i bruk til planlegging av nytt vannverk til Ringebu. Dette er av kritisk betydning, for å få til ei helhetlig utbygging av hele E6-prosjektet. Midlene i statsbudsjettet for 2017 gjelder også kun planlegging, ikke prosjektering og bygging av nytt vannverk i Ringebu, dersom det er en del av midlene i det hele tatt.

– Vannverket er en konsekvens av E6-prosjektet, og slik sett må komme innenfor rammene til fase 2 av utbyggingen, sier Lund, som mener første signal om disse midlene kan komme i NTP til våren.

Ikke kjent med prioritering

De signal ringebupolitikerne fikk i departementsmøte 22. september, var at midler til planlegging, prosjektering og ferdigstilling av vannverk,  skulle tas av midler allerede bevilget til Statens vegvesen. Men bekreftelse av dette har så langt ikke kommet Ringebu kommune i hende, i følge rådmann Per Lervåg.

Med et forbehold om at de har kommet direkte til ordfører Arne Fossmo, som har ferie.

Det er heller ikke kjent for regionvegsjefen at de 100 millionene til vannverk skal tas av allerede bevilga midler til Statens vegvesen. De venter også fortsatt på et offisielt brev om videre gang i planlegging av delstrekning mellom Elstad og Gunstadmoen, etter at det ble kjent at bruk av statlig plan ikke ble aktuelt her. En avklaring av finansiering av vannverket er sett som en forutsetning for å få til byggestart på fase 2 av E6-utbygginga innen 2019.