Barnevernslederen i Midtdalen: - Det er bekymringsfullt at det er færre voksne som kan følge med nå

foto