Høyrepolitiker og tidligere leder i Kvam seterveger retter hard kritikk mot kommunen: - Usanne påstander, trenering og avtalebrudd

foto