Lokalpolitikerne ble enige i fradelingssaken om småbruket Haugrud i Sødorp