Av Norges Bygdeungdomslags 12 fylkeslag er det Oppland Bygdeungdomslag som har flest medlemmer - hele 1343.

Fenger bygdefolket

Fylkeslaget satte seg et mål om at de i løpet av 2016 skulle nå 1300 medlemmer, et tall de nådde med glans.

- Dette er selvfølgelig veldig moro for alle i Oppland Bygdeungdomslag, og kanskje spesielt for oss i fylkesstyret. Vi er imponerte og stolte over den fantastiske gjengen vi har med oss. Det ligger et enormt engasjement hod medlemmene i å arrangere aktiviteter som fenger bygdefolket og tilreisende, sier leder i Oppland Bygdeungdomslag, Håvard Johansen Lindgaard.

Grusa målet

Tilbake i 1991 hadde fylkeslaget 1572 medlemmer, mens i 2015 var tallet nede på 1050. Lederne var bekymra for om målet med 300 nye medlemmer var vel ambisiøst.

- Med god innsats fra alle lokallag i fylket, grusa vi målet, slår Johansen Lindgaard fast.

Det største lokallaget i landet finner en også i Oppland: Gausdal Bygdeungdomslag har til sammen 392 medlemmer.

Langsiktig jobbing

Lederen i Norges Bygdeungdomslag, Tora Voll Dombu, er også imponert over den positive veksten i Oppland.

- Medlemsveksten er svært imponerende. Dette er et resultat av langsiktig jobbing med å bygge gode lokallag, Voll Dombu.

Norges ungdomslag har 7464 medlemmer fordelt i 12 fylkeslag og 101 lokallag over hele landet.

Oppland, nærmere bestemt Jørstadmoen, er verter for årets landsstevne, som går av stabelen 18.-19. juli.